کارورزی تمرین معلمی

یک معلم موفق کسی است که از تجربه معلمانی که در این مسیر موفق بوده‌اند به بهترین نحو استفاده می‌کند معلمی شغل شریفی است معلمی عشق است معلمی هنر آموختن است آموختن دانش و مهارت‌های زندگی به فرزندان این کشور معلم سازنده نسل‌های آینده هر کشوری است معلم باید زمان زیادی از وقت خود را با دانش آموزان گذرانده اشتیاق زیادی به آموزش داشته و از مهارت‌های ارتباطی خوبی برخوردار باشد.

معلم باید کارهای متفاوتی مثل تدریس کنترل و حفظ آرامش دانش آموزان مشاوره ایجاد ارتباط نزدیک و دوستانه با دانش‌آموزان به خصوص دانش آموزان کم انگیزه داشته باشد و تمرین معلمی ۲ این فرصت را برای ما فراهم کرده است که با که با مسائل موجود در کلاس درس آشنا شویم و در صورتی وجود مشکل برای رفع آن تلاش کنیم و دانشجو معلم با محیط کار آشنا می‌کندکه فاصله بین آموخته های نظری با دنیای واقعی آموزش و پرورش کم کند.