تحلیل و بررسی کتاب هدیه‌های آسمان چهارم دبستان

یکی از وظایف خطیر کلیه نظام های تعلیم و تربیت در سراسر جهان، کمک به رشد اخلاقی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان است. کتاب های درسی به عنوان یکی از قوی ترین نهادهای تربیتی نقش موثری در هدایت و پرورش دینی و اسلامی دانش آموزان و فراهم کردن امکانات و شرایط مناسب برای ایجاد تغییرات مطلوب در آنان را بر عهده دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های ظاهری و محتوایی کتاب هدیه‌های آسمان چهارم دبستان می‌باشد. روش تحقیق توصیفی و از نوع تحلیل محتوا است. نتایج نشان می‌دهد که در کتاب مورد بررسی تصاویر به کار برده شده با متن نوشتاری هماهنگی دارند و متناسب با سن دانش‌آموزان است اما اگر تصاویر در بعضی جاهای کتاب عینی‌تر بود مطالب بهتر جا می‌افتاد و همچنین محتوای کتاب متناسب با سن دانش‌آموزان تنظیم شده است.

 

 

همچنین می توانید فایل های مشابه زیر را نیز خریداری کنید:

 

تحلیل درس به درس کتاب علوم تجربی پایه دوم ابتدایی

پاورپوینت تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی

تحلیل و بررسی کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی

پاورپوینت تحلیل و بررسی کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

پاورپوینت تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی

تحلیل و بررسی کتاب علوم تجربی پایه اول ابتدایی

تحلیل و بررسی کتاب فارسی پنجم دبستان

تحلیل و بررسی محتوای کتاب فارسی پایه چهارم ابتدایی

تحلیل و بررسی کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی