بررسی کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی با تکنیک ویلیام رومی

این پژوهش با هدف تحلیل شکل ظاهری کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی در سال تحصیلی ۱۴۰۲ _۱۴۰۳ و همچنین بررسی تصاویر و سوالات و متن آن بر اساس تکنیک ویلیام رومی می‌باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، کتاب ریاضی پایه چهارم بوده و نمونه آن سوالات، متون، تصاویر و شکل ظاهری کل کتاب است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که ضریب درگیری تصاویر(۱٫۷) و متن‌(۱٫۳) و سوالات(۱٫۵) است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که تصاویر انتخابی برای جلد کتاب مناسب است و ارتباط زیادی باریاضیات دارد، در این بررسی مشخص شد که سوالات و تصاویر و یافتن آن تا چه حدی برای دانش آموزان چالش برانگیز است یا جنبه دانش و مهارت و نگرشی دارد در پایان هر مطلب نیز پیشنهاداتی جهت اصلاح و بازنگری و مواردی از این قبیل ارائه گردید.

 

همچنین می توانید فایل های مشابه زیر را نیز خریداری کنید:

تحلیل و بررسی کتاب علوم پایه اول ابتدایی با تکنیک ویلیام رومی

تحلیل و بررسی کتاب هدیه‌های آسمان چهارم دبستان

تحلیل درس به درس کتاب علوم تجربی پایه دوم ابتدایی

پاورپوینت تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی

تحلیل و بررسی کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی

پاورپوینت تحلیل و بررسی کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

پاورپوینت تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی

تحلیل و بررسی کتاب علوم تجربی پایه اول ابتدایی

تحلیل و بررسی کتاب فارسی پنجم دبستان

تحلیل و بررسی محتوای کتاب فارسی پایه چهارم ابتدایی

تحلیل و بررسی کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی