تحلیل و بررسی فصل چهارم کتاب مطالعات اجتماعی سوم دبستان

دانش‌آموزان در این فصل با مفاهیمی چون منابع، مشاغل تولیدی و خدماتی، درآمد، پس‌انداز و ... آشنا می‌شوند. همچنین با توجه به لزوم فرهنگ‌سازی برای تغییر در سبک زندگی و پرهیز از مصرف‌گرایی با تاکید بر آموزه‌های دینی اهمیت آموزش این فصل نمایان می‌شود.

 

همچنین می توانید فایل های مشابه زیر را نیز خریداری کنید:

تحلیل درس به درس کتاب علوم تجربی پایه دوم ابتدایی

پاورپوینت تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی

تحلیل و بررسی کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی

پاورپوینت تحلیل و بررسی کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی

پاورپوینت تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم ابتدایی

تحلیل و بررسی کتاب علوم تجربی پایه اول ابتدایی

تحلیل و بررسی کتاب فارسی پنجم دبستان

تحلیل و بررسی محتوای کتاب فارسی پایه چهارم ابتدایی

تحلیل و بررسی کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی